Kalibracja systemu ogrzewania - korekta temperatur

Włącz konfigurator w trybie zaawansowanym(dostępnym w menu start jako “DEIMIC Configurator Advanced”)

Przejdź do modułu(1) i następnie do konfiguracji wejść(2).