System ogrzewania - uruchamianie kotła CO

System DEIMIC może być skonfigurowany w taki sposób, aby automatycznie załączać piec CO w przypadku załączenia którejś ze stref grzania.

UWAGA – Poniższe ustawienia należy przeprowadzić dla każdego modułu w systemie, który steruje ogrzewaniem. Przykładowo posiadając moduł Master i Expander, które sterują ogrzewaniem, należy na obu modułach ustawić sterowanie piecem CO.

Aby sterować piecem CO, należy przejść do konfiguracji modułu na którym znajdują się strefy grzewcze.

Następnie wybrać przekaźnik, który będzie sterować piecem(1) i wybrać typ urządzenia na “włączenie pieca CO”(2). Od tego momentu piec będzie automatycznie załączany, gdy którakolwiek strefa zacznie grzać.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
12
Ocena :

Zależne artykuły