Jak skonfigurować temperaturę przegrzania przy sterowaniu ogrzewaniem elektrycznym ?

Temperatura przegrzania jest to temperatura jaką maksymalnie może osiągnąć posadzka albo folia grzewcza umieszczona w suficie.

Po przekroczeniu tej temperatury system Deimic automatycznie odetnie zasilanie folii grzewczej (wyłączy przekaźnik odpowiedzialny za daną strefę) niezależnie czy temperatura w pomieszczeniu osiągnęła zadaną temperaturę na strefie grzewczej czy nie.

Aby nastawić temperaturę przegrzania należy uruchomić konfigurator w trybie Advanced co odbywa się poprzez Menu Start -> Deimic -> Configurator Advanced

Następnie należy przejść do konfiguracji strefy grzewczej w jakiej chcemy kontrolować temperaturę posadzki bądź folii grzewczej i ją nastawić jak pokazano na pliku z załącznika.

Proszę pamiętać że funkcja będzie działała tylko wtedy gdy do danego pomieszczenia do którego przypisana jest sekcja grzania będzie przypisany czujnik przegrzania.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
135
Ocena :

Zależne artykuły