Schemat konfiguracji siecii LAN

Na poniższym rysunku pokazujemy przykładowy schemat konfiguracji sieci LAN.