Adresacja IP modułów Deimic One

Moduł DEIMIC ONE Master posiada trzy adresy IP.

  1. Domyślny adres IP to 192.168.1.99, który można zmienić w programie konfiguracyjnym. 
  2. Drugim adresem IP to 192.168.99.99, jest to adres ustawiony na stałę, którego nie można w żaden sposób zmienić, służy od do awaryjnego łaczenia się z modułem Master w przypadku gdy zapomnimy adres IP, który przestawiliśmy w konfiguratorze. (aby połaczyć się z adresem 192.168.99.99 nasz komputer musi mieć adres IP statyczny 192.168.99.50)
  3. Trzecim adresem IP jest adres przydzielony przez serwer DHCP.
  • W przypadku gdy w naszej sieci jest zarządzany router (np. Mikrotik) może okazać się iż konieczne będzie wyłaczenie na module Master pobierania adresu IP z serwera DHCP, ponieważ routery zarządzanle blokują urządzenia, które mają więcej niż jedno IP w tej samej sieci.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
15
Ocena :