Zmiana funkcji wyjścia przekaźnikowego systemu Deimic

1. W modułach systemu DEIMIC wyjścia są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że możemy wybrać dowolną funkcję przekaźnika, pozwala to także wykorzystać wyjścia do maksimum.
2. Aby zmienić funkcję wyjścia należy połączyć się z systemem DEIMIC.
3. Wybrać moduł, który będziemy konfigurować.
4. W zakładce “typy urządzeń”(1), widoczne są dwie sekcje. Sekcja pierwsza są to wyjścia przekaźnikowe(2), kolejna sekcja to wyjścia ledowe(3).
5. Klikając na konkretne wyjście przekaźnikowe(1) pojawia nam się lista funkcji jakie może pełnić dane wyjście(2).