Jakie adresy IP posiada moduł Deimic One

 

Moduł DEIMIC ONE Master posiada trzy adresy IP.

1. Domyślny adres IP to 192.168.1.99, który można zmienić w programie konfiguracyjnym(Maska: 255.255.255.0 oraz gateway: 192.168.1.1).

2. Drugim adresem IP to 192.168.99.99, jest to adres ustawiony na stałe, którego nie można w żaden sposób zmienić, służy od do awaryjnego łączenia się z modułem Master w przypadku gdy zapomnimy adres IP, który przestawiliśmy w konfiguratorze. (aby połączyć się z adresem 192.168.99.99 nasz komputer musi mieć adres IP statyczny 192.168.99.50)

3. Trzecim adresem IP jest adres przydzielony przez serwer DHCP.

W przypadku gdy w naszej sieci jest zarządzany router (np. Mikrotik) może okazać się iż konieczne będzie wyłączenie na module Master pobierania adresu IP z serwera DHCP, ponieważ routery zarządzane blokują urządzenia, które mają więcej niż jedno IP w tej samej sieci.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
30
Ocena :

Zależne artykuły