Proste skrypty do obsługi systemu Yamaha MusicCast

Skrypt do obsługi systemu Yamaha MusicCast

Skrypty obsługujące system audio Yamaha wymagają, aby urządzenia znajdowały się w tej samej sieci. Dodatkowo należy ustawić stałe adresy IP urządzeń MusicCast.

Wszystkie skryptu należy dodać w sekcjach JavaScript w konfiguracji akcji systemu Deimic(Zaawansowana wersja konfiguratora).

Poniżej znajdują się przykładowe skrypty, które można wykorzystać w systemie Deimic, należy pamiętać, aby poprawnie pozmieniać adresy IP oraz nazwy stref. W przykładowych skryptach adres IP urządzenia Yamaha MusicCast to 192.168.50.81

1. Obniżenie poziomu głośności:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=down”);

2. Podwyższenie poziomu głośności:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=up”);

3. Ustawienie głośności na dany poziom:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=10”);

4. Włączenie predefiniowanego radia(numer 1) w strefie main:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/tuner/recallPreset?zone=main&band=fm&num=1”);

5. Włączenie predefiniowanego radia(numer 3) w strefie zone2:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/tuner/recallPreset?zone=zone2&band=fm&num=3”);

6. Włącznie predefiniowanego radia internetowego/playlisty z usługi muzycznej w strefie main:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&band=fm&num=1”);

7. Ustawienie HDMI OUT 1:

send_tcp_http_get(“http://192.168.50.81/YamahaExtendedControl/v1/system/setHdmiOut1?enable=true”);

 

Pełną dokumentację systemu Yamaha MusicCast można znaleźć klikając w odnośnik tutaj.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
65
Ocena :