Rozszczelnienie rolet Java Script

Skrypt do rozszczelnienia rolet

 

set_roller_up(1, 10); //(1, 10)Adres i numer rolety, Roleta jedzie w górę
sleep(5); //Poczekaj 5 sekund
set_roller_stop(1, 10); //Zatrzymaj roletę

Adres i numer rolety można znaleźć posiłkując się artykułem.

Można także stworzyć wersję zaawansowaną, która najpierw sprawdzi czy roleta jest na samym dole:

if(get_roller(1, 10) == 5) //Roleta na dole
{
  set_roller_up(1, 10); //(1, 10)Adres i numer rolety, Roleta jedzie w górę 
  sleep(5); //Poczekaj 5 sekund 
  set_roller_stop(1, 10); //Zatrzymaj roletę
}