Konfiguracja elementów za pomocą protokołu ModBus RTU RS485

1. Połącz się z systemem DEIMIC

2. Wybierz „Modbus” po lewej stronie ekranu.

Jeśli Modbus nie jest dostępny, urządzenie najprawdopodobniej nie obsługuje połączeń do magistrali Modbus.

3. Dodaj nowe urządzenie(1) lub wybierz urządzenie dodane wcześniej(2).

4. Ustaw parametry połączenia.

W zależności od podłączonego urządzenia musimy ustawić odpowiednie parametry połączenia:prędkość, parzystość, ilość bitów danych i stopu oraz adres na magistrali modbus.
Powinniśmy także ustawić nazwę urządzenia, jest ona widoczna w aplikacji mobilnej.
Pamiętaj możesz dodać kilka urządzeń, które działających z różnymi prędkościami i ustawieniami.

5. Dodaj rejestry, które chcemy wczytywać.